İş Güvenliği Malzemeleri

İş Güvenliği Malzemeleri

İşçilerin iş kazalarına maruz kalmalarını engellemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler, İş Güvenliği olarak adlandırılmaktadır. İş güvenliğini sağlamada aracı olan malzemeler de iş güvenliği malzemeleri olarak tanımlanır. Dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen sanayi ve teknoloji ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan işçilerin güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar da baş göstermeye başlamıştır. Bu nedenden ötürü bazı önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önemli bir yere gelmiştir. İş güvenliği için iş güvenliği malzemeleri seçimi tüm şirket ve çalışanları için önem arz ederken bu konuda hassas çalışan Ardan Yangın şirketi, insan hayatını odak noktası alarak, güvenliğimizi sağlayacak uygun malzeme ve ekipmanları sağlamaktadır.

Şirketleri çalışma yoğunluğu dolayısı ile karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda en doğru şekilde yönlendiren bir yangın firması olarak, iş güvenliği malzemeleri tedarik edip ulaştırmada aktif olarak rol almaktayız. İş güvenliği ile, çalışanlara maksimum düzeyde sağlıklı ortam sağlamak, çalışanları çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden korumak, iş ve işçi arasında uyumun sağlanmasını koordine etmek, İş yerlerindeki riskleri ortadan kaldırarak zararları minimize etmek, çalışma verimini arttırarak güven içerisinde motivasyonu da yüksek seviyede tutulması sağlanmaktadır.

İstanbul gibi endüstrisi gelişmiş büyük şehirlerimizde özellikle büyük fabrikaların bulunduğu bölgelerde iş kazaları oranlarının yüksekliği ile birlikte alınan önlemlerin ve iş güvenliği bilincinin de arttığı görülmektedir. Bu bölgelerimize iş güvenliği malzemeleri daha fazla oranda sağlanmaktadır.

Başlıca iş güvenliği malzemelerinin temelinde, başın korunması, gözün korunması, işitme duyusunun korunması, solunum organlarının korunması, başta olmak üzere, özel kıyafetler, eldivenler, ayakkabılar, yardımcı aksesuarlar ve hijyen gelmektedir.

İş güvenliği malzemeleri başlıca olanları;

İş eldivenleri, önemli el koruyucu özelliği olan iş güvenliği malzemelerindendir. Isıya dayanıklı, gıdaya uygun eldivenler, muayene eldivenleri kimyasal madde koruyucu eldivenler, kesilmeye dayanıklı olanlar, kaynak yapmada kullanılan eldivenler gibi çeşitli işlemlere göre çeşitlilik gösteren malzemeler bulunmaktadır. Bir sıyrık, kesik veya yanık, iş gücümüzü günlerce ciddi bir şekilde etkileyebilir. Ellerinizi keskin kenarlardan, yüksek sıcaklıklardan, zararlı kimyasallardan ve diğer tehlikelerden korumak için, yapılan işe uygun olarak üretilen iş eldivenleri çalışanları korumak için kullanılması gereken önemli bir ekipmandır.

Başın korunması için kullanılan baretler ise, bir nevi kask görevi görür. Vurma ve darbelere karşı çalışanı koruyan baretler aynı zamanda kötü hava şartlarında yağmurdan yüzü korur ve daha rahat çalışmaya olanak verir. Baretler başa kayışlarla çene altından geçirilerek sabitlenebilir. Buna göre her başa göre ayarlanabilir. Baretin başa tam oturması güvenlik açısından önemlidir. Baretlerin havalandırma delikli olanları da mevcuttur. Başa tamamen oturduğu ve uzun süre kaldığı için havalandırma delikleri rahatlatıcı özelliğe sahiptir.

İş Güvenliği Malzemeleri

Gözün korunmasını sağlamada emniyet gözlüleri kullanılır. İş gözlükleri, kaynak gözlükleri, buğulanmaz iş güvenlik gözlükleri yapılan işe uygun olarak seçilerek göze toz kaçma, buharlama, kaynak kıvılcımlarının girmesini önleme şeklinde çeşitli güvenlik tedbirlerini sağlamaktadır.

Solunum sisteminin korunması için, toz maskesi, karbon filtreli maske, gaz maskesi, gibi zararlı buhar yayan kimyasallar için veya dumana karşı korunmak için kullanılmaktadır. İhtiyaca uygun malzeme seçmek önemlidir, örneğin gaz maskesi toza toz maskesi gaza karşı korumayacaktır. İşitme duyusunun korunması için, özellikle yüksek gürültülü uygulamalarda kullanılarak maruz kalınacak gürültüye set çekmek amacıyla çeşitli standartlarda kulak tıpası, kulaklık gibi aksesuarlar kullanılabilir.

Ayak için korunmada kullanılanlar olarak botlar, itfaiyeci çizmeleri, tozluklar sayılabilir. Ayakkabılar yapılacak işin uygunluğuna göre sınıflandırılabilir. İş ayakkabıları ile emniyetli ayakkabıların taşıması gereken özellikler Avrupa Standardına göre üretilen ayakkabılar en düşük seviyedeki tehlike riskine uygun üretilirler. Bunun dışında bazı özel uygulamalar için geliştirilmiş standartlar mevcuttur.

Yangın afetleri için ateşten koruyan özel elbiseler-ayakkabılar üretilmiştir. Yangın anında yangından kaçanlar için önemli olduğu gibi yangına müdahale edenler için de önem taşır. Özel olarak üretilen yanmaz elbiseler TSE’nin belirlemiş olduğu koşullara uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.

Uygun Fiyat Kaliteli İşçilik

Fiyatları yüksek değerlendirilip kalitesiz ürün alımı insan sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye sokar. Bu açıdan fiyatı değil doğru ve güvenilir ürünü tercih etmek gerekmektedir. Tüm ekipman ve malzemelerin yanı sıra şirketlerin çalışma ortamında düzen temizlik ve bakım da önemli bir yer tutmaktadır. Düzen planlı ve programlı olmanın bir parçası olup, aynı zamanda ortamda bulunulan şirketi ve çalışanlarını da yükselten motive eden iş ve işçi sağlığı konusunda pozitif etki yaratan bir husustur.×