Yangın Söndürme Hidrantı

Yangın Söndürme Hidrantı

Yangın Söndürme Hidrantı, binalarda çıkan yangın felaketlerinde dışarıdan söndürme amacıyla gerekli suyun temin edilmesini sağlayan yangın söndürme ekipmanlarındandır. Yangın söndürmenin en önemli parçalarından biri olup suyu, alana yayarak ulaştıran sistemler olarak kullanılmaktadır. Bölgenin her tarafına, suyun püskürtülmesine yardımcı olan yangın söndürme hidrantı; yangın felaketlerinde ilk müdahale sonucunda kontrol altına alınamayan, yangınlara dışarıdan müdahale edilme ihtiyacı duyulan durumlarda kullanılan önemli bir yangın söndürme aracıdır. Yangın söndürme hidrantının yangına müdahale konusunda öneminin farkında olan Ardan Yangın şirketi, tüm ekibi ile ürün ve satışı hakkında hizmetler vermektedir. Özellikle binaların sık olduğu kentselleşme ve yapılaşmanın arttığı İstanbul ve çevresinde olmak üzere halkın yoğun olduğu alanlarda, meydana gelebilecek felaketlere müdahalenin sorunsuz ve en hızlı şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Yangın şirketleri de bu önemin farkında olup, ihtiyacın karşılanması için belirli satış fiyatları üzerinden ürün ve ekipmanları sağlamaktadır.

Yangın Söndürme Hidrantı

Yangın söndürme hidrantları yer altı ve yer üstü yangın hidrantı olmak üzere iki grupta sınıflandırılabilir. Her ikisi de standartlara uygun olarak üretilmektedir.

Yer Üstü Hidrantları

Yer Üstü Yangın Hidrantları, risk taşıyan bölgelerde yangın halinde yetkililerin su ihtiyaçlarını karşılamaları ve yangına hızlı müdahale edebilmeleri için üretilmektedir. Basınçlı su şebekelerinde itfaiyenin hortum ile su almasına yarayan, su alma ağzı zemin üzerinde olan hidrantlardır. Hidrantlar, iki çıkışa sahip döküm gövde, vana mekanizması ve bu mekanizmaya kontrol eden milden meydana gelmektedir. Hidrant anahtar yardımı ile mil saat ibresi yönünde çevrildiğinde hidrant kapatılmış, mil saat ibresi tersi yönünde çevrildiğinde ise hidrant açılmış olur. Gövde üzerinde bulunan sibop hidrant kapalı olduğu zaman hidrant içindeki suyu boşaltarak donmaya engel olur. Dış hidrant sistemi, alan büyüklüğü 5.000 metrekarenin üzerinde olan ve içerisinde her türlü kullanım alanı mevcut bulunan yerleşim bölgelerinde yaptırılması zorunlu bir yangın söndürme ekipmanıdır.

Yer Altı Hidrantları

Yer altı hidrantları da Türk standartları ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun üretilmelidir. Yeraltı Yangın Hidrantları sulama ağızları zeminin altında ve kapağı yer üstünde olan hidrantlardır. Hidrant vanayı kumanda eden mil, otomatik boşaltma vazifesi gören yaylı çek valf ve ana gövdeyi oluşturan döküm parçalar ve hortum bağlantı rakorundan oluşmaktadır. Hidrant anahtarı yardımıyla mil kumanda edilerek açma kapama işlemi gerçekleştirilir. Gövde üzerinde bulunan yaylı çek valf su kullanımı olmadığı zamanlarda hidrant içindeki suyu boşaltarak soğuk havalarda donma riskini engellemektedir.

Yangın hidrantı sistemi kurulacak yerin minimum sıcaklık değerlerine göre, hidrant tipleri seçilebilmektedir. Sıcaklık değerlerinin her zaman sıfırın üzerinde görüldüğü iklim tiplerinde, dolu gövdeli hidrantlar kullanılır. Bu hidrantlarda çoğunlukla her çıkışta bastırma tipi bir valf mevcuttur; ancak bütün çıkışları birden kontrol eden bir tek valfin bulunduğu tipler de söz konusudur.

Su akışını kontrol eden valfin, ayak ve gövde arasındaki donma noktasının altında bulunduğu hidrantlar da vardır. Bu hidrantların özelliği sadece ihtiyaç duyulduğu zaman hidranta su girişi sağlanıp, hidrant gövdesinin olağan durumlarda boş olduğu hidranttır. Bu tip hidrantlar iklimin suyu dondurabilecek kadar soğuk olduğu bölgelerde kullanılır. Kuru gövdeli denilen hidrant sistemlerinde, boşalan suyun akması için drenaj sistemine gereksinim vardır.

Yangın Söndürme Hidrantlarının Bakımları

Birçok tesiste kullanılmadan âtıl olarak bulundurulan hidrantların bakımları çok önemlidir. Dolayısıyla tüm yangın güvenlik sistemlerinde olduğu gibi, yangın söndürme hidrantlarının da bakımlarının eksiksiz ve standartlara uygun aralıklarla yapılması gerekliliği büyük önem taşımaktadır. Özellikle hidrantların yanında yer alan hidrant dolaplarının içerisinde bulunan lans, hortum ve diğer malzemelerin tam olmasına özen gösterilmelidir. Herhangi bir eksiklik durumunda yerine geçebilecek malzemeler konulmalıdır.

Birçok yangın söndürme sistem ve ekipmanları ile ilgili hizmette buluna yangın firması, gerektiğinde müşteri ihtiyaçları doğrultusunda estetik kaygılar çerçevesinde, değişik tasarım ve türlerde hidrant seçimi ve tedariği de yapabilmektedir. Şirketimiz de sizlere uygun makul bir satış fiyatı üzerinden yangın söndürme hidrantı ihtiyacınızı karşılamak üzere hizmetler vermektedir.×