Yangın Tatbikatı Eğitimleri ve Sertifikası

Yangın Tatbikatı Eğitimleri ve Sertifikası

Yangın Tatbikatı Eğitimleri ve Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddesinde de belirtildiği üzere, İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işlemleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri göz önünde bulundurularak. Bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerekliliği, yangın tatbikatı eğitimleri ve sertifikası konusunda yeterli özenin gösterilmesi hususunu gündeme getirmektedir. Ardan Yangın firması olarak yangın tatbikatı eğitimleri ve sertifikası alınabilmesi amacıyla donanımlı, eğitimli personelleri ile. Her türlü tecrübesini aktararak, şirketleri, personellerini yangın söndürme konusunda bilinçlendirerek, belgeli bir şekilde hizmetlerini tamamlamaktadır.

Yönetmeliklere göre yangın tatbikatları iş yerleri için yılda en az bir defa olmak üzere uygulanması gereken zaruri eğitimlerdendir. İşletmedeki tüm personelin muhtemel bir  yangın ve afet halinde oluşabilecek  can ve mal kaybını en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim konusunda yasal zorunluluk getirilmiştir. Yangın tatbikatı yapılırken çevre koşulları, dış etkenler göz önünde bulundurularak, karşılaşılabilecek risk ve kaza, yaralanma gibi durumlar da dikkate alınarak iş güvenliği önlemleri firmamız adına öncelikli husus olarak yer almaktadır. Yangın tatbikatı yapılırken verilecek eğitim alanı da dikkakti gerektiren bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şirket bünyemizde, Yangın eğitimleri üç seçenekte sunuma hazırlanmaktadır. Bunlar zamanlama açısından birbirinden ayrılmakta olup, 2 saatlik eğitimler, 4 saatlik eğitimler ve 8 saatlik eğitimler olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Eğitim verilirken zamanlama kıstasına tabii olması söz konusu eğitimi alan firma büyüklüğüne, işletmenin yaptığı ana faaliyet konusunun yangın açısından tehlike derecesine, zorluk ve risk sınıfına göre değişkenlik göstermektedir.

Yangın tatbikatı eğitimleri ve sertifikası alınırken şirketimizin eğitim sunumu;

  • 2 saatlik eğitim için,

1 saat bilgilendirme ve sunum 1 saat tatbikat,

  • 4 saatlik eğitim için,

3 saat bilgilendirme ve sunum 1 saat tatbikat

  • 8 saatlik eğitim için,

7 saat bilgilendirme ve sunum 1 saat tatbikat uygulaması şeklinde verilecektir.

Ardan yangın firması aracılığı ile yangın tatbikatı eğitimi alan kişilere, bu eğitimi aldığına dair sertifikası düzenlenir, düzenlenen tüm sertifikalar tüm kurum ve kuruluşlarda geçerliliği olan belgelerdir. Eğitim alan kişiler sadece çalıştıkları alan için değil, yangın tatbikatı ile ilgili yarar sağlayacak her alanda bu belgenin faydasını görmüş olacaklardır. Ardan yangın şirketi tarafından yapılan yangın eğitimi tatbikatlarında hizmeti alan şirketleri,  aynı zamanda desteklemek amacı ile risk analiz raporları da çıkarılmaktadır. İşletmelere iş güvenliği dosyalarında bulundurmalarını sağlayacak şekilde risk analiz raporlarını da düzenleyip sunmaktayız. Tatbikat eğitimini alan şirketleri, Ardan yangın firması bu doğrultuda desteklemektedir.

Yangın Tatbikatı Eğitimleri ve Sertifikası

Yangın eğitimlerimizin içeriği ise, yangın sınıfları, karşılaşılabilecek yangın çeşitleri, yangın felaketine hangi cihazlarla ne şekilde müdahale edilebileceği, gibi başlıklar altındaki sunumu oluşturmaktadır. İşyerleri, fabrikalar, tesisler, hastaneler ve okullarda yangın söndürme cihazının doğru şekilde kullanılması, yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve alınacak tedbirler öğrenilmesi gereken önemli bir konudur.

Yangın eğitimi alındığında, eğitimi alanlar, yanma ve yangın hadiselerinin nasıl oluştuğunu, yangın çeşitlerini, yangına yol açabilecek etkenlerin neler olduğu, yangın söndürücülerin ne olduğu, yangın söndürme cihazlarının ne olduğu ve nasıl kullanılabildiği. Binayı boşaltma-tahliye, binayı terk ederken nasıl davranılacağı, ortak toplanma bölgesi. Kaçış yolları güvenli tutum ve davranışlar ile yangına ilk müdahalede yapılabilecek birincil işlem ve detayları hakkında her türlü bilgi ve donanım sahibi olurlar.

Yangın tatbikatı eğitimleri alarak sertifika sahibi olmak isteyen kurum ve çalışanları için en uygun fiyatı müşterilerine sağlamak ve eğitimler konusunda işveren ve çalışanlarını bilinçlendirmek. İstanbul’da yangın firması olarak faaliyet gösteren Ardan Yangın’ın hizmet sağladığı alanlardan birisidir. Tatbikat eğitimi fiyatları verilen eğitimin içeriği ve süre kısıtına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Detaylı bilgi için şirketimiz web adresini ziyaret ederek ve bizimle iletişime geçerek daha verimli sonuçlar alabilirsiniz.×